Feldene Gel 0.5% (6 PACK) - Účinná při Léčbě Revmatických Onemocnění, Podvrtnutí, Zranění, Bolesti Svalů a Svalové Napětí

Dostupnost: Skladem

Nový produkt

699.58 Kč

728.82 Kč

-4 %

Sdílení v sociálních médiích

1. Název léčivého přípravku

Feldene 0.5% w/w Gel.

2. Kvalitativní a kvantitativní složení

Každý gram obsahuje 5 mg piroxikamu (0.5% w/w).

Pomocné látky se známým účinkem: Propylenglykol 200 mg/g

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. Léková forma

Gel pro lokální aplikaci.

4. Klinické údaje

4.1 Terapeutické indikace

Feldene Gel je nesteroidní anti-pobuřující agent určen pro různé podmínky, charakterizované bolestí a zánětu, nebo tuhost. To je účinný v léčbě osteoartrózy povrchní kloubů, jako jsou kolena, akutní poranění pohybového aparátu, periarthritis, epicondylitis, tendinitis a tendosynovitida.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí

Žádné okluzivní obvazy by měl být zaměstnán. Aplikujte 1 g Gelu, což odpovídá 3 cm, a vetřete do postižené místo tři až čtyři krát denně, takže žádný zbytkový materiál na kůži. Terapie by měla být revidována po 4 týdny.

Pediatrická populace

Doporučené dávkování a indikace pro použití Feldene Gel u dětí nebyla stanovena.

Starší

Žádná zvláštní opatření nejsou nutná.

Způsob podání

Feldene Gel je pouze pro vnější použití.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Existuje potenciál pro cross citlivost na aspirin a jiné nesteroidní protizánětlivé látky (Nsaid). Feldene Gel by neměl být podáván pacientům, u nichž aspirin a další nesteroidní protizánětlivé látky vyvolat příznaky astmatu, nosní polypy, angioneurotický edém nebo kopřivka.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Život ohrožující kožní reakce (Stevens-Johnsonův syndrom (SJS) a toxické epidermální nekrolýzy (TEN)) byly hlášeny při systémovém podávání piroxikamu. Tyto reakce nebyly spojeny s aktuální piroxikam, ale možnost vyskytující se s aktuální piroxikam nelze vyloučit.

Pacienti by měli být upozorněni na známky a příznaky a pečlivě sledovat reakce na kůži. Nejvyšší riziko výskytu SJS nebo ten je během prvního týdne léčby.

Pokud se objeví známky nebo příznaky SJS nebo TEN (např. progresivní kožní vyrážka často s puchýři nebo slizničními lézemi), jsou přítomny, piroxikam by měla být léčba přerušena.

Nejlepší výsledky při zvládání SJS a DESET pocházejí z včasná diagnóza a okamžité přerušení jakéhokoli podezřelého léku. Předčasný výběr je spojena s lepší prognózou.

Pokud pacient vyvinula SJS nebo ten s piroxikam, piroxikam nesmí být re-začal v tomto pacient kdykoliv.

Mějte pryč z očí a slizniční povrchy. Se nevztahují na všechny servery ovlivněna otevřené kožní léze, dermatózy nebo infekce.

Nsaid, včetně piroxikamu, mohou způsobit intersticiální nefritida, nefrotický syndrom a renální selhání. Tam byly také hlášeny případy intersticiální nefritida, nefrotický syndrom a renální selhání s aktuální piroxikam, i když příčinný vztah k léčbě s aktuální piroxikam nebyla stanovena. Jako výsledek, možnost, že tyto události mohou být v souvislosti s použitím lokální piroxikam nelze vyloučit.

Tento léčivý přípravek obsahuje propylenglykol a může způsobit podráždění pokožky. Pokud místní podráždění vyvíjí, použití Feldene Gel by měla být přerušena a zahájena odpovídající léčba jako nezbytná.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Žádné známé.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Plodnost

Na základě mechanismu účinku, použití Nsaid, včetně piroxikamu mohou oddálit nebo zabránit prasknutí ovariálních folikulů, což je spojeno s reverzibilní neplodnost u některých žen. U žen, které mají potíže s početím nebo které jsou vyšetřovány pro neplodnost, je vysazení Nsaid, včetně aktuální piroxikam by mělo být zváženo.

Těhotenství

Neexistují žádné studie o použití lokální piroxikam u těhotných žen. Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu se systémovými přípravky (viz bod 5.3), ale jejich význam pro použití topických přípravků u těhotných žen není znám. Jako preventivní opatření je vhodné vyhnout se použití lokální piroxikam u těhotných žen.

Inhibice syntézy prostaglandinů může nepříznivě ovlivnit těhotenství. Data z epidemiologických studií naznačují zvýšené riziko spontánního potratu po použití užívání inhibitorů syntézy prostaglandinů v počátku těhotenství. U zvířat, podávání inhibitory syntézy prostaglandinů byla prokázána v důsledku zvýšené pre - a postimplantační ztráty. Proto, použití Feldene Gel v průběhu těhotenství se nedoporučuje.

Štítky: krční podporu, podpora svalů, napětí v ramenou, svalové úlevu, neck ramenní podpora, krk úlevu, podporu krční napětí, massag, masáž hlavy polštář, Svalové nálepka

Typ Pleti všechny typy pleti
Formulace Krém
Opalovací krém No
Velikost Full Size
Původ TR(Původu)
Země/Region Výroba Spojené Státy
Typ BB & CC Krémy

Napsat recenzi

Feldene Gel 0.5% (6 PACK) - Účinná při Léčbě Revmatických Onemocnění, Podvrtnutí, Zranění, Bolesti Svalů a Svalové Napětí

Feldene Gel 0.5% (6 PACK) - Účinná při Léčbě Revmatických Onemocnění, Podvrtnutí, Zranění, Bolesti Svalů a Svalové Napětí

Napsat recenzi

Můžete také rád